นครารำพัน

posted on 11 Aug 2013 14:53 by thanex17 in Poem directory Fiction, Diary
  กาลกัลป์เกลือกกิ่งแก้ว       การณ์ไกล ใกล้เกย
เปลี่ยนป่ายแปดเปื้อนไป            ปราศป้อง
คนคุณค่าขุ่นไข                        คนเขื่อง เคืองข้อง
เปลี่ยนขุ่นคนคิดก้อง                 กอบกู้ คุณสนอง 
..............................................................................................
        ใกล้ เกลือเกลือเกลือกก้อน  แกลบกร้าน ดินทราย
ไม่ อาจสมดังวาน                       ก่อนเหล้า
คิด ครุ่นแต่พรุ่งหาญ                   ผองเพื่อน เลือนสิ้น
ถึง สุดคงโศกเศร้า                     จากสิ้น รักสลาย
 
        รำ พันดังกึกก้อง                 ยินเสียง ข้าฤา?
พึง สดับเถิดขอเพียง                  เท่านี้
เมื่อ ครั้งอยู่ข้าเพลี่ยง-                 -พลั้งจาก พรากเจ้า
หาย ห่างสำนึกหนี้                      จากแล้ว ดวงสมร
 
        ฟ้า เอยโปรดเถิดฟ้า             ขอไหว้ วานไป
ฟาก สุดเป็นเช่นไร                       กล่าวแจ้ง
ห่าง เหินดั่งอสงไขย                     ใจห่วง หทัยพี่
ไกล ดั่งฟ้ากลั่นแกล้ง                    แผ่นฟ้า มุนาษย์สูญ
 
       ใจ
ไม่
ห่าง
กัน
 
        คืน
วัน
ผ่าน
พ้น
 
        ลม
ฝน
พรรณ
ราย
 
       ตะ
วัน
จันทร์
ฉาย
 
       คู่
กาย
สอง
เรา

Comment

Comment:

Tweet

Recommend